Czym jest Nosework ?

Nosework to nowa dyscyplina, wywodząca się ze szkoleń psów policyjnych poszukujących różnych substancji. Aktywność ta jest dedykowana dla każdego psa bez względu na wiek, rasę czy sprawność fizyczną.

Co daje Nosework:

– stymuluje umysł

– udoskonala węch

– buduje relacje człowiek/pies

– uczy komunikacji i samokontroli

– pozytywnie wpływa na charakter zwierzęcia

– zapewnia godziny świetnej zabawy

– jest świetną aktywnością dla psa w czasie deszczu lub w porze zimowej

Prowadzący zajęcia:

Diana Gaweł – certyfikowany instruktor i sędzia Nosework Polska. Startowała w zawodach Stowarzyszenia ze swoim psem rasy border collie, Norim, odnosząc liczne sukcesy. Jako team zostali zwycięzcami rankingu Nosework Polska za rok 2017 w klasie 1, w kategorii interior i exterior. Trener szkolenia psów, pracuje metodami pozytywnymi. Psimi sportami zajmuje się czynnie od 3 lat, współzałożycielka drużyny flyball’owej Speed Hunters Flyball Team.

Aktualnie brak terminów !

SZCZEGÓŁY ĆWICZEŃ

POZIOM 1

– wprowadzenie zapachu

– zachowanie przy próbce

– generalizacja

– fałszywy alarm

– zwodnicze zapachy

– mowa ciała przewodnika

– wstęp do przeszukiwania pomieszczeń

– wstęp do przeszukiwania pojemników (różnych przedmiotów)

– przygotowanie do egzaminów

– nośniki zapachu

POZIOM 2

– rozproszenia (jedzenie, zabawki)

– oznaczenie

– etapy rozpracowywania stożka zapachowego

– wstęp do teorii zapachu

– przeszukiwanie pomieszczeń

– próbki na starcie

– próbki w rogach

– odłożenie zapachu

– przeszukiwanie różnych przedmiotów

– handling

– próbki niedostępne

– próbki wielokrotne (2 próbki)

POZIOM 3

– próbki wielokrotne (3 i więcej)

– nieznana liczba próbek

– puste pomieszczenia

– schody i wzniesienia

– nakładające się stożki

– rozproszenia (m.in. zapachy dzikiej zwierzyny)

—————————————————————

Poziom 1,2 i 3 opiera się na przeszukiwaniu pomieszczeń, różnych przedmiotów oraz pojemników z wodą.

POZIOM OPEN

Zakres ćwiczeń i materiałów dobrany indywidualnie do przewodnika i psa. Możliwość przepracowania kwestii problematycznych, na których zależy opiekunowi. Tempo i rodzaj pracy dostosowane do możliwości zespołu ćwiczącego.

POJAZDY I OBSZARY ZEWNĘTRZNE

– wybór obszarów zewnętrznych

– obszary trawiaste

– próbki w ziemi

– przeszukiwanie pojazdu (samochód osobowy)

– rozproszenia środowiskowe


REGULAMIN

1. Na pierwszych zajęciach, Właściciel zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia od lekarza weterynarii zawierającego informacje o przebytych szczepieniach i odrobaczeniach oraz ogólnym stanie zdrowia psa.
2.Zajęcia odbywają się w sali na zamkniętym terenie, bez gwarancji, że jest on wolny od czynników chorobotwórczych. Właściciel decyduje się na udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.
3.Na zajęcia przychodzimy punktualnie. Pies przed zajęciami powinien odbyć kilkunastominutowy spacer.
Obowiązki każdego kursanta podczas zajęć:
– pies jest asekurowany przez Właściciela na smyczy.
– Właściciel odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie i swojego psa podczas zajęć oraz zobowiązuje się do pokrycia związanych z nimi kosztów w czasie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
– Każdy właściciel jest zobowiązany do sprzątania po własnym psie.
– osoba, który narusza warunki uczestnictwa w zajęciach, wykonując czynności nie zgodne z naszymi zasadami pracy, zachowuje się nagannie w stosunku do psa, może zostać wydalona z obiektu, bez zwrotu kosztów szkolenia.
– osoba biorąca udział w szkoleniu wyraża zgodę na publikację wizerunku swojego i psa (zdjęć i filmów) do celów marketingowych Zrównoważonego Psa.
4. Odpłatność za udział w kursie należy uiścić najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od daty wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem kursu.W przypadku braku wpłaty zgłoszenie zostanie anulowane.
5. W przypadku rezygnacji z kursu, pieniądze nie zostaną zwrócone. Jeżeli osoba zgłosi pisemnie min 4 dni przed rozpoczęciem kursu, istnieje możliwość oddania połowy wpłaconej kwoty.
6. Wysłanie zgłoszenia oraz wpłata na konto za konkretny kurs, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
7. Zrównoważony Pies zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu kursu oraz zobowiązuje się do wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie uczestników szkolenia. W sytuacji odwołania kursu lub zmiany jego daty klientom przysługuje zwrot całej kwoty wpłaty.
8. W przypadku odwołania zajęć z powodu choroby trenera, zajęcia zostają przeniesione na inny, pasujący wszystkim termin.

9. Uczestnik, zapisując się na kurs wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją kursu. Uczestnik ma prawo do wglądu do tych danych i wprowadzania zmian.