Kurs skierowany jest do właścicieli psów, którzy chcą rozpocząć wspólną przygodę jaką jest praca oparta na budowaniu relacji i dobrej zabawie. Podczas trwania zajęć skupimy się głównie na wprowadzeniu podstaw posłuszeństwa oraz wzmacnianiu relacji pies – człowiek.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie w parku i okolicach w Tarnowie Podgórnym. Jeżeli pies jest gotowy łączymy je w pary, są też zajęcia grupowe.


Ilość zajęć: 7           Czas trwania: 60 minut          Czas kursu: max 3 miesiące

Koszt: 600 zł          Terminy: ustalane indywidualnie


Co na zajęciach?

Komunikacja i potrzeby psów, budowanie więzi z przewodnikiem, habituacja i socjalizacja, dużo pozytywnej zabawy, nauka podstawowych komend, chodzenie na luźnej smyczy i przy nodze, pokonywanie przeszkód, zabawy węchowe, motywacja, samokontrola, targetowanie, ćwiczenia z relaksacji psa, i wiele innych.

ZAPISY: zakładka „ZAPISZ SIĘ”

Rezerwacja terminu szkolenia, następuje po wypełnieniu i wysłaniu wypełnionego kwestionariusza oraz wpłacie na konto (dane w zakładce kontakt).

Szczegółowe tematy zajęć:
1. Wprowadzenie – teoria (materiały) komunikacja psów, sposoby uczenia, nagroda a kara, budowanie więzi, potrzeby psów (bez psów)
2. Pies w środowisku wzbogaconym (równowaga, wzrok, słuch, węch, dotyk) Skupianie uwagi na przewodniku oraz podążanie za nim, zwiększanie reakcji na imię psa, nauka sygnału neutralnego, komendy: Sygnał neutralny, Puść, Trzymaj, Zabawa
3. Skupianie uwagi na przewodniku, nauka za pomocą wyłapywania i naprowadzania, chodzenie na luźnej smyczy, samokontrola z jedzeniem.
4. Skupianie uwagi na przewodniku, nauka za pomocą kształtowania, targetowanie i nauka różnych pozycji (siad, leżeć, stój), samokontrola, komenda Zostań i Do Mnie.
5. Chodzenie na luźnej smyczy, targetowanie przedmiotów, trening równowagi na przedmiotach, przywoływanie, chodzenie tyłem, relaksacja.
6. Chodzenie przy nodze, dostawianie do nogi, obieganie przedmiotów, pokonywanie przeszkód, pozostawanie w pozycjach, nauka komendy Miejsce, pozostawanie w pozycjach.
7. Nauka komendy Szukaj, zabawy węchowe, chodzenie przy nodze, przyzwyczajanie do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych.

8. Spotkanie grupowe – ćwiczenia wyuczonych komend w rozproszeniu.

9. Spotkanie grupowe – ćwiczenia wyuczonych komend w rozproszeniu. Zakończenie kursu i rozdanie dyplomów.


Kurs jest krótki i będą same podstawy, mające na celu pokazanie, co możemy osiągnąć przez systematyczną pracę z psem. Lekcje te, są wstępem do współpracy między nami a naszymi wspaniałymi czworonożnymi przyjaciółmi. Kurs przygotowuje przewodników i właścicieli psów do prawidłowego podejścia do zwierząt, odczytywania mowy ciała, wprowadzania ograniczeń, motywowania do działania oraz stawiania wymagań, odpowiednich do możliwości każdego psa.
Minimalny czas, aby pozytywnie wychować i wyszkolić psa to okres od 2 miesięcy do 2 lat. Dlatego, po szkoleniu trzeba nadal ćwiczyć samemu lub przychodzić na dalsze lekcje.

REGULAMIN
1. Na pierwszych zajęciach praktycznych, Właściciel zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia od lekarza weterynarii zawierającego informacje o przebytych szczepieniach i odrobaczeniach oraz ogólnym stanie zdrowia szczenięcia. Psy powinny być także zabezpieczone preparatami chroniącymi przed kleszczami i pchłami.
2. Zajęcia odbywają się na dużym ogrodzonym terenie zielonym lub w sali.
3. Na zajęcia przychodzimy punktualnie. Pies przed zajęciami powinien odbyć kilkunastominutowy spacer.
Obowiązki każdego kursanta podczas zajęć:
– pies jest asekurowany przez Właściciela na smyczy o długości min. 3 metry.
– uczestnicy skupiają się tylko na własnych psach, ignorując inne. Za zgodą trenera i uczestników będzie możliwość zabawy z innymi psami, ale tylko w wyznaczonym do tego czasie i miejscu.
– Właściciel odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie i swojego psa podczas zajęć oraz zobowiązuje się do pokrycia związanych z nimi kosztów.
– Każdy właściciel jest zobowiązany do sprzątania po własnym psie.
– osoba, który narusza warunki uczestnictwa w zajęciach, wykonując czynności nie zgodne z naszymi zasadami pracy, zachowuje się nagannie w stosunku do psa, może zostać wydalona z placu , bez zwrotu kosztów szkolenia.
– osoba biorąca udział w szkoleniu wyraża zgodę na publikację wizerunku swojego i psa (zdjęć i filmów) do celów marketingowych Zrównoważonego Psa.
4. Odpłatność za udział w kursie należy uiścić najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od daty wysłania zgłoszenia, a najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem kursu. W przypadku braku wpłaty zgłoszenie zostanie anulowane.
5. W przypadku rezygnacji z kursu, pieniądze nie zostaną zwrócone. Jeżeli osoba zgłosi pisemnie min 4 dni przed rozpoczęciem kursu, istnieje możliwość oddania połowy wpłaconej kwoty.
6. Wysłanie zgłoszenia oraz wpłata na konto za konkretny kurs, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
7. Zrównoważony Pies zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu kursu oraz zobowiązuje się do wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie uczestników szkolenia. W sytuacji odwołania kursu lub zmiany jego daty klientom przysługuje zwrot całej kwoty wpłaty.
8. W przypadku odwołania zajęć z powodu choroby trenera lub złych warunków atmosferycznych, zajęcia zostają przeniesione na inny, pasujący wszystkim termin.
9. Psy, które wykazują zachowania problemowe i agresywne, nie mogą uczestniczyć w zajęciach grupowych. Psy takie mogą przychodzić na zajęcia indywidualne.
10. Uczestnik zapisując się na kurs wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją kursu. Uczestnik ma prawo do wglądu do tych danych i wprowadzania zmian.