Kurs skierowany jest do właścicieli psów, którzy chcą rozpocząć wspólną przygodę jaką jest praca oparta na budowaniu relacji i dobrej zabawie. Podczas trwania zajęć skupimy się głównie na wprowadzeniu podstaw posłuszeństwa oraz wzmacnianiu relacji pies – człowiek.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie w parku i okolicach w Tarnowie Podgórnym. Jeżeli pies jest gotowy łączymy je w pary, są też zajęcia grupowe.


Ilość zajęć: 7           Czas trwania: 60 minut          Czas kursu: max 3 miesiące

Koszt: 600 zł          Terminy: ustalane indywidualnie


Co na zajęciach?

Komunikacja i potrzeby psów, budowanie więzi z przewodnikiem, habituacja i socjalizacja, dużo pozytywnej zabawy, nauka podstawowych komend, chodzenie na luźnej smyczy i przy nodze, pokonywanie przeszkód, zabawy węchowe, motywacja, samokontrola, targetowanie, ćwiczenia z relaksacji psa, i wiele innych.

ZAPISY: zakładka „ZAPISZ SIĘ”

Rezerwacja terminu szkolenia, następuje po wypełnieniu i wysłaniu wypełnionego kwestionariusza oraz wpłacie na konto (dane w zakładce kontakt).

Szczegółowe tematy zajęć:
1. Wprowadzenie – teoria (materiały) komunikacja psów, sposoby uczenia, nagroda a kara, budowanie więzi, potrzeby psów (bez psów)
2. Skupianie uwagi na przewodniku oraz podążanie za nim, zwiększanie reakcji na imię psa, komendy: Sygnał neutralny, Do mnie, Siad, Leżeć, Puść i Trzymaj, Zabawa
3. Skupianie uwagi na przewodniku, nauka za pomocą wyłapywania i naprowadzania, chodzenie na luźnej smyczy, samokontrola z jedzeniem.
4. Skupianie uwagi na przewodniku, wstęp do chodzenia przy nodze, nauka za pomocą kształtowania, targetowanie, samokontrola, komenda Zostań.
5. Chodzenie na luźnej smyczy, targetowanie przedmiotów, trening równowagi na przedmiotach, przywoływanie, chodzenie przy nodze, relaksacja.
6. Chodzenie przy nodze, dostawianie do nogi, obieganie przedmiotów, pokonywanie przeszkód, pozostawanie w pozycjach, nauka komendy Miejsce
7. Nauka komendy Szukaj, zabawy węchowe, chodzenie przy nodze, praca z innymi psami, dyplomy pamiątkowe.


Kurs jest krótki i będą same podstawy, mające na celu pokazanie, co możemy osiągnąć przez systematyczną pracę z psem. Lekcje te, są wstępem do współpracy między nami a naszymi wspaniałymi czworonożnymi przyjaciółmi. Kurs przygotowuje przewodników i właścicieli psów do prawidłowego podejścia do zwierząt, odczytywania mowy ciała, wprowadzania ograniczeń, motywowania do działania oraz stawiania wymagań, odpowiednich do możliwości każdego psa.
Minimalny czas, aby pozytywnie wychować i wyszkolić psa to okres od 2 miesięcy do 2 lat. Dlatego, po szkoleniu trzeba nadal ćwiczyć samemu lub przychodzić na dalsze lekcje.

REGULAMIN
1. Na pierwszych zajęciach praktycznych, Właściciel zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia od lekarza weterynarii zawierającego informacje o przebytych szczepieniach i odrobaczeniach oraz ogólnym stanie zdrowia szczenięcia. Psy powinny być także zabezpieczone preparatami chroniącymi przed kleszczami i pchłami.
2. Zajęcia odbywają się na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.
3. Na zajęcia przychodzimy punktualnie. Pies przed zajęciami powinien odbyć kilkunastominutowy spacer.
Obowiązki każdego kursanta podczas zajęć:
– pies jest asekurowany przez Właściciela na smyczy o długości min. 3 metry.
– uczestnicy skupiają się tylko na własnych psach, ignorując inne. Za zgodą trenera i uczestników będzie możliwość zabawy z innymi psami, ale tylko w wyznaczonym do tego czasie i miejscu.
– Właściciel odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie i swojego psa podczas zajęć oraz zobowiązuje się do pokrycia związanych z nimi kosztów.
– Każdy właściciel jest zobowiązany do sprzątania po własnym psie.
– osoba, który narusza warunki uczestnictwa w zajęciach, wykonując czynności nie zgodne z naszymi zasadami pracy, zachowuje się nagannie w stosunku do psa, może zostać wydalona z placu , bez zwrotu kosztów szkolenia.
– osoba biorąca udział w szkoleniu wyraża zgodę na publikację wizerunku swojego i psa (zdjęć i filmów) do celów marketingowych Zrównoważonego Psa.
4. Odpłatność za udział w kursie należy uiścić najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od daty wysłania zgłoszenia, a najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem kursu. W przypadku braku wpłaty zgłoszenie zostanie anulowane.
5. W przypadku rezygnacji z kursu, pieniądze nie zostaną zwrócone. Jeżeli osoba zgłosi pisemnie min 4 dni przed rozpoczęciem kursu, istnieje możliwość oddania połowy wpłaconej kwoty.
6. Wysłanie zgłoszenia oraz wpłata na konto za konkretny kurs, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
7. Zrównoważony Pies zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu kursu oraz zobowiązuje się do wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie uczestników szkolenia. W sytuacji odwołania kursu lub zmiany jego daty klientom przysługuje zwrot całej kwoty wpłaty.
8. W przypadku odwołania zajęć z powodu choroby trenera lub złych warunków atmosferycznych, zajęcia zostają przeniesione na inny, pasujący wszystkim termin.
9. Psy, które wykazują zachowania problemowe i agresywne, nie mogą uczestniczyć w zajęciach grupowych. Psy takie mogą przychodzić na zajęcia indywidualne.
10. Uczestnik zapisując się na kurs wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją kursu. Uczestnik ma prawo do wglądu do tych danych i wprowadzania zmian.