Zajęcia indywidualne przeznaczone są dla psów problemowych, które nie mogą dołączyć do grupy, bądź dla osób chcących uzyskać szybki efekt w krótkim czasie. Szkolenie dobrze sprawdza się również u szczeniaków i młodych psów aby poprawnie zbudować więź między psem a przewodnikiem oraz przeprowadzić proces socjalizacji i habituacji.

Co ćwiczymy:

 • skupienie uwagi na przewodniku,
 • chodzenie przy nodze ze smyczą i bez,
 • dostawianie się do przewodnika,
 • pozostawanie w różnych pozycjach,
 • zmiany pozycji na odległość,
 • skuteczne przywoływanie w rozproszeniu,
 • zatrzymywanie psa i cofanie,
 • aport, podawanie przedmiotu do ręki,
 • nauka rezygnacji z innych bodźców (np. innego psa lub jedzenia)
 • pokonywanie przeszkód na komendę,
 • odsyłanie psa w dane miejsce,
 • zwiększamy motywację psa do pracy,
 • trening równowagi i koordynacji,
 • budowanie więzi z przewodnikiem.

Zajęcia w terenie – park, miasto – wykorzystywanie poznanych informacji oraz sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach.


Efekt szkoleń zależy od ilości spotkań w tygodniu, predyspozycji danego psa oraz systematyczności właściciela.

Koszt: 1 godziny  100 zł

Termin: ustalany jest indywidualnie, można wysłać zgłoszenie przez ZAPISZ SIĘ lub umówić się telefonicznie 506598800

Bungo OK

REGULAMIN
1. Na zajęciach, Właściciel zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia od lekarza weterynarii zawierającego informacje o przebytych szczepieniach i odrobaczeniach oraz ogólnym stanie zdrowia psa. Psy powinny być także zabezpieczone preparatami chroniącymi przed kleszczami i pchłami.
2.Zajęcia odbywają się na dużym ogrodzonym terenie, bez gwarancji, że jest wolny od czynników chorobotwórczych, groźnych dla szczeniąt. Właściciel decyduje się na udział w tych zajęciach na własną odpowiedzialność.
3. Na zajęcia przychodzimy punktualnie. Pies przed zajęciami powinien odbyć kilkunastominutowy spacer.
4. Właściciel odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie i swojego psa podczas zajęć oraz zobowiązuje się do pokrycia związanych z nimi kosztów.
5. Każdy właściciel jest zobowiązany do sprzątania po własnym psie.
6. Osoba, który narusza warunki uczestnictwa w zajęciach, wykonując czynności nie zgodne z naszymi zasadami pracy, zachowuje się nagannie w stosunku do psa, może zostać wydalona z placu, bez zwrotu kosztów szkolenia.
7. Osoba biorąca udział w szkoleniu wyraża zgodę na publikację wizerunku swojego i psa (zdjęć i filmów) do celów marketingowych Zrównoważonego Psa.
8. Odpłatność za lekcje należy uiścić najpóźniej w dniu szkolenia. Na pisemne życzenie klientów, wystawiamy faktury vat.
9. Wysłanie zgłoszenia oraz wpłata na konto, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
10. Zrównoważony Pies zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia oraz zobowiązuje się do wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie uczestników szkolenia. W sytuacji odwołania lekcji lub zmiany daty klientom przysługuje zwrot całej kwoty wpłaty.
11. W przypadku odwołania zajęć z powodu choroby trenera lub złych warunków atmosferycznych, zajęcia zostają przeniesione na inny termin.
12. Uczestnik zapisując się na lekcję wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją szkoleń. Uczestnik ma prawo do wglądu do tych danych i wprowadzania zmian.