Szkolenie dla szczeniąt

Szczeniakowo to kurs stworzony z myślą o najmłodszych psach. Jego celem jest przygotowanie psa do dorosłego życia, nauczenie go podstawowych komend i pożądanych zachowań, ale przede wszystkim… Stworzenie wspaniałej relacji między nim a jego opiekunem. Relacji, która pozwoli Wam przeżyć wiele wspaniałych chwil.

Wiek: 2 – 6 miesięcy

Zajęcia są prowadzone na terenie gminy Tarnowo Podgórne.

Większość lekcji jest indywidualnych, część jest w asyście psa już wyszkolonego który pokazuje szczeniakowi jak zachowywać się w mieście, są też spotkania z inną młodzieżą i wspólny trening.

Liczba spotkań: 10         Czas trwania: max 4 miesiące

Liczba uczestników:  1 pies do 4 psów

Czas lekcji: 50 minut

Godziny: do ustalenia indywidualnie      

Cena: 690 zł


Co będziemy robić?

Poznamy komunikację i potrzeby psów, sposoby uczenia się, pozytywne wzmocnienia, budowanie więzi z przewodnikiem, pies w środowisku wzbogaconym (równowaga, wzrok, słuch, węch, dotyk) habituacja (przyzwyczajanie), socjalizacja z psami oraz ludźmi. Nauka podstawowych komend, chodzenie na luźnej smyczy, samokontrola, targetowanie i nauka różnych pozycji, relaksacja psa, zabawy węchowe, przyzwyczajanie do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych. Na koniec każdy dostaje DYPLOM ukończenia kursu.

Tematy zajęć:
1. Wprowadzenie – teoria (materiały) komunikacja psów, sposoby uczenia, pozytywne wzmocnienia, budowanie więzi, potrzeby psów (bez psów)
2. Pies w środowisku wzbogaconym (równowaga, wzrok, słuch, węch, dotyk) habituacja, zwiększenie reakcji na imię, nauka przez naprowadzanie, komendy Do Mnie, Siad oraz Szukaj.
3. Podążanie za przewodnikiem z sygnałem neutralnym, socjalizacja z drugim psem, nauka sygnału neutralnego, motywacja psa za pomocą nagrody, komenda Puść i Trzymaj w zabawie oraz Leżeć.
4. Uczenie pożądanych zachowań przez wyłapywanie, chodzenie na luźnej smyczy, samokontrola, komenda Zostań.
5. Skupianie uwagi na przewodniku, targetowanie i nauka różnych pozycji, samokontrola, kształtowanie zachowań, chodzenie przy nodze i komenda Stój. Socjalizacja z drugim psem w mieście.
6. Chodzenie na luźnej smyczy, targetowanie przedmiotów, trening równowagi na przedmiotach, przyzwyczajanie do zabiegów pielęgnacyjnych, relaksacja psa.

7. Zabawy węchowe, chodzenie przy nodze, komenda Zostań i na Miejsce, nauka rezygnacji, komendy Chop i Czołgaj. Oswajanie z wodą i miastem.
8. Nauka spokojnego czekania w różnych pozycjach, szukanie przedmiotów i aportowanie, oswajanie z wodą i miastem kontynuacja.

9. Zajęcia grupowe z innymi psami  – sposoby radzenia sobie w różnych  sytuacjach (park, miasto), trening wyuczonych wcześniej zachowań.

10. Zajęcia grupowe z innymi psami  – sposoby radzenia sobie w różnych  sytuacjach (park, miasto), trening wyuczonych wcześniej zachowań. Na koniec zajęć rozdajemy dyplomy ukończenia kursu 😀

ZAPISY – 506598800

Psy na szkoleniu muszą posiadać min. 2 szczepienia ochronne oraz odrobaczenie, udokumentowane do wglądu w książeczce.


REGULAMIN

1. Na pierwsze zajęcia, właściciel jest zobowiązany przynieść i przedstawić zaświadczenie od lekarza weterynarii informujące o przebytych szczepieniach i odrobaczeniach oraz ogólnym stanie zdrowia psa.

2. Psy biorące udział w zajęciach powinny być zabezpieczone preparatami chroniącymi przed pchłami i kleszczami.

3. Na zajęcia przychodzimy punktualnie. Pamiętajmy o tym, że nasze spóźnienie generuje kolejne przesunięcia w czasie pracy innych uczestników kursu.

4. Pies przed każdymi zajęciami powinien odbyć kilkunastominutowy spacer.

5. Obowiązkiem każdego kursanta podczas zajęć jest:

– asekurowanie psa na smyczy (wyjątek stanowią ćwiczenia pozwalające / wymagające poruszania się psa wolno)

– uczestnicy skupiają się tylko na własnych psach, ignorując inne. Za zgodą trenera i uczestników będzie możliwość interakcji z innymi psami, ale tylko w wyznaczonym do tego czasie i miejscu

– właściciel odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie i swojego psa podczas zajęć oraz zobowiązuje się do pokrycia związanych z nimi kosztów

– właściciel jest zobowiązany do sprzątania po własnym psie

– osoba naruszająca warunki uczestnictwa w zajęciach, wykonując czynności nie zgodne z naszymi zasadami pracy, zachowująca się nagannie w stosunku do psa, może zostać poproszona o opuszczenie zajęć

6. Osoba biorąca udział w szkoleniu wyraża zgodę na publikację wizerunku swojego i psa (zdjęć i filmów) do celów marketingowych Zrównoważonego Psa

7. Odpłatność za udział w kursie należy uiścić najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od daty wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem kursu. W przypadku braku wpłaty zgłoszenie zostanie anulowane.

8. W przypadku rezygnacji z kursu, pieniądze nie zostaną zwrócone. Jeżeli osoba zgłosi pisemnie min 4 dni przed rozpoczęciem kursu, istnieje możliwość oddania połowy wpłaconej kwoty.

9. Wysłanie zgłoszenia oraz wpłata na konto za konkretny kurs, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

10. Zrównoważony Pies zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu kursu oraz zobowiązuje się do wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie uczestników szkolenia. W sytuacji odwołania kursu lub zmiany jego daty klientom przysługuje zwrot całej kwoty.

11. W przypadku odwołania zajęć z powodu choroby trenera lub złych warunków atmosferycznych, zajęcia zostają przeniesione na inny, pasujący wszystkim termin.

12. Psy, które wykazują zachowania problemowe i agresywne, nie mogą uczestniczyć w zajęciach grupowych. Psy takie mogą przychodzić na zajęcia indywidualne.

13. Uczestnik, zapisując się na kurs wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją kursu. Uczestnik ma prawo do wglądu do tych danych i wprowadzania zmian.