Szkolenie dla szczeniąt

Szczeniakowo to kurs stworzony z myślą o najmłodszych psach. Jego celem jest przygotowanie psa do dorosłego życia, nauczenie go podstawowych komend i pożądanych zachowań, ale przede wszystkim… Stworzenie wspaniałej relacji między nim a jego opiekunem. Relacji, która pozwoli Wam przeżyć wiele wspaniałych chwil.

Wiek: 2 – 6 miesięcy

Zajęcia są prowadzone na terenie gminy Tarnowo Podgórne.

Większość lekcji jest indywidualnych, część jest w asyście psa już wyszkolonego który pokazuje szczeniakowi jak zachowywać się w mieście, są też spotkania z inną młodzieżą i wspólny trening.

Zajęcia odbywają się od lutego do listopada z przerwą w sierpniu. Kurs można rozpocząć w dowolnym momencie.

Liczba spotkań: 10         Czas trwania: max 4 miesiące

Liczba uczestników:  1 pies do 4 psów

Czas lekcji: 50 minut

Godziny: do ustalenia indywidualnie      

Cena: 800 zł


Co będziemy robić?

Poznamy komunikację i potrzeby psów, sposoby uczenia się, pozytywne wzmocnienia, budowanie więzi z przewodnikiem, habituacja (przyzwyczajanie), socjalizacja z psami oraz ludźmi. Nauka podstawowych komend, chodzenie na luźnej smyczy, samokontrola, targetowanie i nauka różnych pozycji, relaksacja psa, zabawy węchowe, przyzwyczajanie do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych. Na koniec każdy dostaje DYPLOM ukończenia kursu.

Tematy zajęć:
1. Wprowadzenie – teoria (materiały) komunikacja psów, sposoby uczenia, pozytywne wzmocnienia, budowanie więzi, potrzeby psów (bez psów)
2. Zwiększenie reakcji na imię, sygnał neutralny, nauka przez naprowadzanie, komendy Do Mnie, Siad oraz Szukaj.
3. Podążanie za przewodnikiem z sygnałem neutralnym, socjalizacja z drugim psem, nauka sygnału neutralnego, motywacja psa za pomocą nagrody, komenda Puść i Trzymaj w zabawie oraz Leżeć.
4. Uczenie pożądanych zachowań przez wyłapywanie, chodzenie na luźnej smyczy, samokontrola, komenda Zostań.
5. Skupianie uwagi na przewodniku, targetowanie i nauka różnych pozycji, samokontrola, kształtowanie zachowań, chodzenie przy nodze i komenda Stój. Socjalizacja z drugim psem w mieście.
6. Chodzenie na luźnej smyczy, targetowanie przedmiotów, trening równowagi na przedmiotach, przyzwyczajanie do zabiegów pielęgnacyjnych, relaksacja psa.

7. Zabawy węchowe, chodzenie przy nodze, komenda Zostań i na Miejsce, nauka rezygnacji, komendy Chop i Czołgaj. Oswajanie z wodą i miastem.
8. Nauka spokojnego czekania w różnych pozycjach, szukanie przedmiotów i aportowanie, oswajanie z wodą i miastem kontynuacja.

9. Zajęcia grupowe z innymi psami  – sposoby radzenia sobie w różnych  sytuacjach (park, miasto), trening wyuczonych wcześniej zachowań.

10. Zajęcia grupowe z innymi psami  – sposoby radzenia sobie w różnych  sytuacjach (park, miasto), trening wyuczonych wcześniej zachowań. Na koniec zajęć rozdajemy dyplomy ukończenia kursu 😀

ZAPISY – 506598800


REGULAMIN

1. Na pierwsze zajęcia, właściciel jest zobowiązany przynieść i przedstawić zaświadczenie od lekarza weterynarii informujące o przebytych szczepieniach i odrobaczeniach oraz ogólnym stanie zdrowia psa.

2. Psy biorące udział w zajęciach powinny być zabezpieczone preparatami chroniącymi przed pchłami i kleszczami.

3. Na zajęcia przychodzimy punktualnie. Pamiętajmy o tym, że nasze spóźnienie generuje kolejne przesunięcia w czasie pracy innych uczestników kursu.

4. Pies przed każdymi zajęciami powinien odbyć kilkunastominutowy spacer.

5. Obowiązkiem każdego kursanta podczas zajęć jest:

– asekurowanie psa na smyczy (wyjątek stanowią ćwiczenia pozwalające / wymagające poruszania się psa wolno)

– uczestnicy skupiają się tylko na własnych psach, ignorując inne. Za zgodą trenera i uczestników będzie możliwość interakcji z innymi psami, ale tylko w wyznaczonym do tego czasie i miejscu

– właściciel odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie i swojego psa podczas zajęć oraz zobowiązuje się do pokrycia związanych z nimi kosztów

– właściciel jest zobowiązany do sprzątania po własnym psie

– osoba naruszająca warunki uczestnictwa w zajęciach, wykonując czynności nie zgodne z naszymi zasadami pracy, zachowująca się nagannie w stosunku do psa, może zostać poproszona o opuszczenie zajęć

6. Osoba biorąca udział w szkoleniu wyraża zgodę na publikację wizerunku swojego i psa (zdjęć i filmów) do celów marketingowych Zrównoważonego Psa

7. Odpłatność za udział w kursie należy uiścić najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od daty wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem kursu. W przypadku braku wpłaty zgłoszenie zostanie anulowane.

8. W przypadku rezygnacji z kursu, pieniądze nie zostaną zwrócone. Jeżeli osoba zgłosi pisemnie min 4 dni przed rozpoczęciem kursu, istnieje możliwość oddania połowy wpłaconej kwoty.

9. Wysłanie zgłoszenia oraz wpłata na konto za konkretny kurs, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

10. Zrównoważony Pies zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu kursu oraz zobowiązuje się do wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie uczestników szkolenia. W sytuacji odwołania kursu lub zmiany jego daty klientom przysługuje zwrot całej kwoty.

11. W przypadku odwołania zajęć z powodu choroby trenera lub złych warunków atmosferycznych, zajęcia zostają przeniesione na inny, pasujący wszystkim termin.

12. Psy, które wykazują zachowania problemowe i agresywne, nie mogą uczestniczyć w zajęciach grupowych. Psy takie mogą przychodzić na zajęcia indywidualne.

13. Uczestnik, zapisując się na kurs wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją kursu. Uczestnik ma prawo do wglądu do tych danych i wprowadzania zmian.