Szkolenie dla szczeniąt

Jeżeli chcesz mieć psa, który będzie znał swoją wartość, umiał dostosować swoje zachowanie do sytuacji, spokojnie witał się z innymi, wiedział gdzie jest granica zabawy, prawidłowo odczytywał sygnały innych psów – to zapraszamy na naukę   jak stać się najlepszym PRZYJACIELEM, NAUCZYCIELEM I PRZEWODNIKIEM.

Wiek: 3 – 6 miesięcy

Zajęcia aktualnie są prowadzone na terenie Tarnowa Podgórnego w ogrzewanej sali treningowej i wokół niej.

Początkowo lekcje są prowadzone indywidualnie, z czasem łączymy psy w zespoły lub większe grupy.

Liczba spotkań: 8             Czas trwania: max 4 miesiące               Liczba uczestników: 1 pies

Czas lekcji: 50 min           Godziny: do ustalenia indywidualnie       Cena: 620 zł


Co będziemy robić?

Poznamy komunikację i potrzeby psów, sposoby uczenia się, pozytywne wzmocnienia, budowanie więzi z przewodnikiem, pies w środowisku wzbogaconym (równowaga, wzrok, słuch, węch, dotyk) habituacja (przyzwyczajanie), socjalizacja z psami oraz ludźmi. Nauka podstawowych komend, chodzenie na luźnej smyczy, samokontrola, targetowanie i nauka różnych pozycji, relaksacja psa, zabawy węchowe, przyzwyczajanie do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych.

Tematy zajęć:
1. Wprowadzenie – teoria (materiały) komunikacja psów, sposoby uczenia, pozytywne wzmocnienia, budowanie więzi, potrzeby psów.
2. Pies w środowisku wzbogaconym (równowaga, wzrok, słuch, węch, dotyk) habituacja, socjalizacja.
3. Podążanie za przewodnikiem, zwiększanie reakcji na imię psa, nauka sygnału neutralnego, motywacja psa za pomocą nagrody, komenda Puść, Nie.
4. Nauka podstawowych komend: Praca – Wolny. Uczenie pożądanych zachowań przez wyłapywanie, chodzenie na luźnej smyczy, samokontrola.
5. Skupianie uwagi na przewodniku, targetowanie i nauka różnych pozycji, samokontrola, kształtowanie zachowań, komenda Stój. Przyzwyczajanie do zabiegów pielęgnacyjnych
6. Chodzenie na luźnej smyczy, targetowanie przedmiotów, trening równowagi na przedmiotach, relaksacja psa.
7. Zajęcia w nieznanym terenie – sposoby radzenia sobie w różnych życiowych sytuacjach (park, miasto)
8. Nauka komendy Szukaj, zabawy węchowe, komenda Zostań i Miejsce, nauka rezygnacji

ZAPISY w zakładce „ZAPISZ SIĘ”

Rezerwacja terminu szkolenia, następuje po wypełnieniu i wysłaniu wypełnionego kwestionariusza oraz wpłacie na konto (dane w zakładce KONTAKT)

Psy na szkoleniu muszą posiadać min. 2 szczepienia ochronne, udokumentowane do wglądu w książeczce.


REGULAMIN
1. Na pierwszych zajęciach, Właściciel zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia od lekarza weterynarii zawierającego informacje o przebytych szczepieniach i odrobaczeniach oraz ogólnym stanie zdrowia szczenięcia. Psy powinny być także zabezpieczone preparatami chroniącymi przed kleszczami i pchłami.
2. Zajęcia odbywają się w sali oraz parku na terenie Tarnowa Podgórnego.
3. Na zajęcia przychodzimy punktualnie. Pies przed zajęciami powinien odbyć kilkunastominutowy spacer.
Obowiązki każdego kursanta podczas zajęć:
– pies jest asekurowany przez Właściciela na smyczy.
– uczestnicy skupiają się tylko na własnych psach, ignorując inne. Za zgodą trenera i uczestników będzie możliwość interakcji z innymi psami, ale tylko w wyznaczonym do tego czasie i miejscu.
– Właściciel odpowiada za szkody wyrządzone przez siebie i swojego psa podczas zajęć oraz zobowiązuje się do pokrycia związanych z nimi kosztów.
– Każdy właściciel jest zobowiązany do sprzątania po własnym psie.
– osoba, który narusza warunki uczestnictwa w zajęciach, wykonując czynności nie zgodne z naszymi zasadami pracy, zachowuje się nagannie w stosunku do psa, może zostać wydalona z placu , bez zwrotu kosztów szkolenia.
– osoba biorąca udział w szkoleniu wyraża zgodę na publikację wizerunku swojego i psa (zdjęć i filmów) do celów marketingowych Zrównoważonego Psa.
4. Odpłatność za udział w kursie należy uiścić najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od daty wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem kursu.W przypadku braku wpłaty zgłoszenie zostanie anulowane.
5. W przypadku rezygnacji z kursu, pieniądze nie zostaną zwrócone. Jeżeli osoba zgłosi pisemnie min 4 dni przed rozpoczęciem kursu, istnieje możliwość oddania połowy wpłaconej kwoty.
6. Wysłanie zgłoszenia oraz wpłata na konto za konkretny kurs, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
7. Zrównoważony Pies zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu kursu oraz zobowiązuje się do wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie uczestników szkolenia. W sytuacji odwołania kursu lub zmiany jego daty klientom przysługuje zwrot całej kwoty wpłaty.
8. W przypadku odwołania zajęć z powodu choroby trenera lub złych warunków atmosferycznych, zajęcia zostają przeniesione na inny, pasujący wszystkim termin.
9. Psy, które wykazują zachowania problemowe i agresywne, nie mogą uczestniczyć w zajęciach grupowych. Psy takie mogą przychodzić na zajęcia indywidualne.
10. Uczestnik, zapisując się na kurs wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją kursu. Uczestnik ma prawo do wglądu do tych danych i wprowadzania zmian.